Chemosh

Chemosh , vị thần cổ đại của Tây Semitic, được người Moabites tôn kính như vị thần tối cao của họ. Ít được biết về Chemosh; mặc dù Vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên đã xây dựng một nơi tôn nghiêm cho ông ở phía đông Giê-ru-sa-lem (1 Các Vua 11: 7), nhưng sau đó đền thờ đã bị phá bỏ bởi Vua Giô-si-a (2 Các Vua 23:13). Nữ thần Astarte có lẽ là đối tác sùng bái của Chemosh. Trên Đá Moabite nổi tiếng, được viết bởi Meshaʿ, một vị vua bc ở thế kỷ thứ 9 của Moab, Chemosh được nhắc đến nhiều như một vị thần đã mang lại chiến thắng cho người Moabite trong trận chiến chống lại dân Israel.

Đúc bằng Đá Moabite, nhìn từ phía trước.Bức phù điêu của người Assyrian (Assyrer) trong Bảo tàng Anh, London, Anh.Đố bạn Trung Đông: Sự thật hay hư cấu? Chỉ có người Ba Tư sống ở Iran.