Galatea

Galatea , trong thần thoại Hy Lạp, một Nereid được yêu bởi Cyclops Polyphemus. Galatea, tuy nhiên, yêu Acis thời trẻ. Khi Polyphemus phát hiện ra Acis và Galatea cùng nhau, anh ta đã nghiền nát Acis đến chết bằng một tảng đá. Galatea cũng là tên, trong một số phiên bản của câu chuyện về Pygmalion, của bức tượng mà Pygmalion tạo ra và sau đó đem lòng yêu mến.

  • bích họa
  • Galatea
thần thoại.  Người Hy Lạp.  Hermes.  (Sao Thủy La Mã)Câu đố Nghiên cứu thần thoại Hy Lạp và La Mã Loại quả nào gắn liền với nhân vật thần thoại Persephone? Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Virginia Gorlinski, Phó Biên tập viên.