Veneti

Veneti , những người Celtic cổ đại sống ở khu vực ngày nay là quận Morbihan của Brittany hiện đại. Đến thời Julius Caesar, họ kiểm soát toàn bộ hoạt động buôn bán từ Đại Tây Dương đến Anh. Họ đã nộp cho Caesar vào năm 57 TCN; nhưng mùa đông tiếp theo, do sự quan tâm của ông đối với nước Anh bị xáo trộn, họ đã bắt giữ một số sĩ quan chính ủy La Mã và với sự hỗ trợ của một số quốc gia hàng hải, họ đã cố gắng giành lại độc lập. Caesar đã xây dựng các phòng trưng bày ở sông Loire và vào cuối mùa hè năm 56 đã gặp hạm đội Venetic hơn 200 tàu ở Vịnh Quiberon và phá hủy nó. Sau chiến thắng của mình, Caesar đã hành quyết các trưởng lão của bộ lạc và bán những người còn lại. Tuy nhiên, bằng một số phương tiện, bộ tộc như vậy đã tồn tại và được chứng thực trong thời kỳ đế quốc.