Ngôn ngữ Saho-Afar

Các ngôn ngữ Saho-Afar , những ngôn ngữ có liên quan nhưng khác biệt được sử dụng bởi một số dân tộc, hầu hết đều sống ở vùng đồng bằng ven biển phía nam Eritrea và Djibouti. Saho và Afar nói chung được phân loại là các ngôn ngữ Đông Cushitic của cụm ngôn ngữ Afro-Asiatic. Các dân tộc Saho có phía bắc giáp Tigre, phía tây giáp Tigray, phía nam và phía đông giáp với Afar.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.