Eshu

Eshu , còn được đánh vần là Eschu , còn được gọi là Elegba , thần lừa của Yoruba của Nigeria, một vị thần nhân từ, bảo vệ về cơ bản phục vụ Ifa, vị thần trưởng, như một sứ giả giữa trời và đất. Eshu đòi hỏi phải được xoa dịu liên tục để thực hiện các chức năng được giao của mình là truyền tải những hy sinh và định hướng tương lai. Một huyền thoại mô tả Eshu lừa Ifa về những bí mật của bói toán; khác, trong đó Eshu khôi phục Ifa khỏi bị giam cầm trong một cây cọ, phong anh ta thành người sáng lập tôn giáo Ifa.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi JE Luebering, Giám đốc biên tập điều hành.