Erato

Erato , trong tôn giáo Hy Lạp, một trong chín Muses, người bảo trợ cho thơ hoặc thánh ca trữ tình và khiêu dâm. Cô thường được miêu tả chơi đàn lia. Xem thêm Muse.