Học theo chương trình

Học tập theo chương trình , kỹ thuật giáo dục được đặc trưng bởi hướng dẫn theo nhịp độ, tự quản lý được trình bày theo trình tự hợp lý và với nhiều sự lặp lại các khái niệm. Học tập theo chương trình nhận được động lực lớn từ công trình được thực hiện vào giữa những năm 1950 của nhà tâm lý học hành vi người Mỹ BF Skinner và dựa trên lý thuyết rằng việc học trong nhiều lĩnh vực được hoàn thành tốt nhất bằng các bước nhỏ, gia tăng với sự củng cố ngay lập tức hoặc phần thưởng cho người học. Kỹ thuật này có thể được áp dụng thông qua các văn bản, cái gọi là máy dạy học và hướng dẫn có sự hỗ trợ của máy tính. Bất kể phương tiện nào, hai kiểu lập trình cơ bản được sử dụng: lập trình tuyến tính hoặc đường thẳng và lập trình phân nhánh.

Lập trình tuyến tính ngay lập tức củng cố các phản hồi của học sinh tiếp cận mục tiêu học tập. Những phản hồi không dẫn đến mục tiêu sẽ không được thực hiện. Mỗi phần học được trình bày trong một “khung” và học sinh nào đã trả lời đúng sẽ tiếp tục sang khung tiếp theo. Tất cả học sinh làm việc theo cùng một trình tự, và tỷ lệ sai sót thấp là cần thiết để đảm bảo tiếp tục củng cố tích cực các câu trả lời đúng.

Lập trình phân nhánh, hay nội tại, ban đầu được phát triển cùng với việc sử dụng thiết bị huấn luyện điện tử cho quân nhân. Kỹ thuật này cung cấp cho sinh viên một phần thông tin, trình bày một tình huống yêu cầu một câu trả lời trắc nghiệm hoặc công nhận, và trên cơ sở lựa chọn đó, hướng dẫn sinh viên chuyển sang khung khác, nơi họ học xem lựa chọn đó có đúng không, và nếu không, tại sao không. Học sinh trả lời sai sẽ được trả về khung ban đầu hoặc được chuyển qua chương trình con được thiết kế để khắc phục sự thiếu sót do lựa chọn sai. Một học sinh chọn đúng sẽ chuyển sang khung tiếp theo trong chương trình. Quá trình này được lặp lại ở mỗi bước trong suốt chương trình, và học sinh có thể tiếp xúc với số lượng tài liệu khác nhau tùy thuộc vào lỗi mắc phải.

Vật liệu văn bản thường dựa vào mặt nạ bìa cứng mà học sinh sử dụng để che câu trả lời đúng cho đến khi đưa ra lựa chọn. Có những văn bản học được lập trình thành công dành cho học sinh tiểu học, nhưng hầu hết những văn bản như vậy đã được thiết kế cho các môn học ở cấp cao hơn và đại học như thống kê, kinh tế và ngoại ngữ.