Agau

Agau , cũng đánh vần là AgawAgew, một tộc người cổ đại định cư ở phía bắc và trung nguyên Ethiopia và gắn liền với sự phát triển nông nghiệp và chăn nuôi trong khu vực. Thuật ngữ Agau cũng đề cập đến bất kỳ nhóm nào trong số một số nhóm đồng thời tương đồng về văn hóa hoặc được liên kết bởi cơ sở ngôn ngữ Cushitic. Người Do Thái Beta Israel (hay “Người Do Thái Ethiopia”) được cho là hậu duệ của người Agau, và họ giữ lại một số từ Agau cũ trong vốn từ vựng tôn giáo của mình. Phương ngữ Agau được nói ở vùng núi phía đông bắc Simen của thành phố Gonder và ở khu vực phía đông nam Gonder. Awiya, một phương ngữ nói ở phía nam của Hồ Tana, được cho là có những điểm tương đồng mạnh nhất của bất kỳ phương ngữ nào với ngôn ngữ Agau cổ đại. Amharic cũng có nhiều yếu tố Agau và ảnh hưởng.

Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Adam Zeidan, Trợ lý biên tập viên.