Mã Baudot

Mã Baudot , mã điện báo được phát triển bởi J.-M.-E. Baudot ở Pháp, vào giữa thế kỷ 20 đã thay thế Mã Morse cho hầu hết các điện báo in ấn. Ban đầu nó bao gồm các nhóm năm tín hiệu “bật” và “tắt” có thời lượng bằng nhau, đại diện cho một nền kinh tế đáng kể so với hệ thống Morse, bao gồm các dấu chấm ngắn và dấu gạch ngang dài. Trong Mã Baudot, mỗi nhóm năm tín hiệu đại diện cho một ký tự duy nhất; mã do đó cung cấp 32 kết hợp. Các phiên bản hiện đại của Mã Baudot thường sử dụng nhóm bảy hoặc tám tín hiệu “bật” và “tắt”. Nhóm bảy cho phép truyền 128 ký tự; với nhóm tám người, một thành viên có thể được sử dụng để sửa lỗi hoặc chức năng khác. Xem thêm máy dịch chuyển tức thời.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Robert Curley, Biên tập viên cao cấp.