Norn

Norn , trong thần thoại Đức, bất kỳ một nhóm sinh vật siêu nhiên nào tương ứng với Moirai của Hy Lạp; họ thường được thể hiện như ba cô thiếu nữ xoay hoặc xoay chuyển số phận của đàn ông. Một số nguồn đặt tên cho chúng là Urd, Verdandi và Skuld, có lẽ có nghĩa là “quá khứ”, “hiện tại” và “tương lai”. Họ được miêu tả là sống bởi Yggdrasill, cây thế giới, dưới giếng của Urd và có liên hệ với cả thiện và ác. Thường xuyên là người phục vụ khi sinh, họ đôi khi được kết hợp với nữ hộ sinh. Cái tên Norn chỉ xuất hiện trong các nguồn Scandinavia, nhưng sự sùng bái những sinh vật giống Norn xuất hiện trong một số truyện dân gian châu Âu. Trong văn học Bắc Âu, người Na Uy đôi khi được gọi là dísir .