Gulf + Western Inc.

Gulf + Western Inc., tập đoàn được Charles Bluhdorn thành lập năm 1958 và trở thành một trong những tập đoàn đa dạng hóa nhất ở Hoa Kỳ. Gulf + Western nắm quyền kiểm soát Paramount Pictures Corporation ( qv ) vào năm 1966. Gulf + Western đổi tên thành Paramount Communications Inc. vào năm 1989 và được mua lại bởi tập đoàn truyền thông Viacom Inc. ( qv ) vào năm 1994.

Cung điện Hòa bình (Vredespaleis) ở The Hague, Hà Lan. Tòa án Công lý Quốc tế (cơ quan tư pháp của Liên Hợp Quốc), Học viện Luật Quốc tế La Hay, Thư viện Cung điện Hòa bình, Andrew Carnegie giúp thanh toán choCác tổ chức thế giới đố: Sự thật hay hư cấu? Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chỉ giới hạn ở các nước châu Âu.