Masoretic text

Văn bản Masoretic , (từ tiếng Do Thái masoreth, “truyền thống”), văn bản tiếng Do Thái truyền thống của Kinh thánh Do Thái, được lắp ráp và hệ thống hóa một cách tỉ mỉ, và được cung cấp các dấu phụ để cho phép phát âm chính xác. Công trình đồ sộ này được bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 6 và được hoàn thành vào thế kỷ thứ 10 bởi các học giả tại các học viện Talmudic ở Babylonia và Palestine, với nỗ lực tái tạo văn bản gốc của Cựu ước tiếng Do Thái càng nhiều càng tốt. Ý định của họ không phải là giải thích ý nghĩa của Kinh Thánh mà là để truyền cho các thế hệ tương lai Lời Chúa đích thực. Để đạt được mục đích này, họ đã thu thập các bản viết tay và bất cứ truyền thống truyền khẩu nào có sẵn cho họ.

Văn bản Masoretic là kết quả của công việc của họ cho thấy rằng mọi từ và mọi chữ cái đều được kiểm tra cẩn thận. Trong tiếng Hebrew hoặc Aramaic, họ kêu gọi sự chú ý đến những cách viết kỳ lạ và ngữ pháp bất thường và ghi nhận sự khác biệt trong các văn bản khác nhau. Vì các văn bản truyền thống thường bỏ qua các nguyên âm trong văn bản, Masoretes đã giới thiệu các dấu hiệu nguyên âm để đảm bảo phát âm chính xác. Trong số các hệ thống phát âm khác nhau đã được phát minh, một hệ thống được tạo ra ở thành phố Tiberias, Galilee, cuối cùng đã trở nên siêu việt. Ngoài ra, các dấu hiệu nhấn mạnh và tạm dừng đã được thêm vào bản văn để tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đọc Kinh thánh trong hội đường.

Khi việc mã hóa cuối cùng của mỗi phần hoàn tất, Masoretes không chỉ đếm và ghi lại tổng số câu thơ, từ và chữ cái trong văn bản mà còn chỉ ra câu nào, từ nào và chữ cái nào được đánh dấu chính giữa văn bản. Bằng cách này, bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai đều có thể được phát hiện. Sự cẩn thận nghiêm ngặt dành cho văn bản Masoretic trong quá trình chuẩn bị nó được ghi nhận vì tính nhất quán đáng chú ý được tìm thấy trong các văn bản tiếng Do Thái trong Cựu Ước kể từ thời điểm đó. Tác phẩm của Masoretic đã được độc quyền tuyệt đối trong suốt 600 năm, và các chuyên gia đã rất ngạc nhiên về độ trung thực của phiên bản in sớm nhất (cuối thế kỷ 15) với các loại mã còn sót lại sớm nhất (cuối thế kỷ 9). Văn bản Masoretic được chấp nhận rộng rãi như là Kinh thánh tiếng Do Thái đích thực.