Flamen

Flamen , Flamines số nhiều , ở La Mã cổ đại, một thầy tu dành riêng cho việc thờ cúng một vị thần; tên bắt nguồn từ một gốc có nghĩa là "người đốt các lễ vật." Trong số 15 ngọn lửa , quan trọng nhất là Dialis, Martialis và Quirinalis, chúng phục vụ cho sao Mộc, sao Hỏa và Quirinus. Được chọn từ tầng lớp sĩ phu và được giám sát bởi pontifex maximus , hay linh mục trưởng, những con chim lửa có trang phục đặc biệt, đặc điểm nổi bật của nó là đỉnh , một chiếc mũ hình nón. Họ cúng tế hàng ngày, và cuộc sống của họ được quy định bởi những luật lệ và điều cấm kỵ nghiêm ngặt. Vợ của các linh mục, flaminicae, từng là trợ lý của họ và cũng bị ràng buộc bởi các quy định về nghi lễ. Trong thời kỳ đế quốc, flamines Divorum (“thầy tế lễ của các vị thần”) được thiết lập để thờ các vị hoàng đế được phong thần ở cả La Mã và các tỉnh xa xôi của đế chế, nơi họ thường là đại diện quan trọng của chính quyền trung ương.