Ngôn ngữ Akan

Các ngôn ngữ Akan , cụm phương ngữ của nhóm Nyo trong nhánh Kwa của ngữ hệ Niger-Congo. Các thành viên chính của nó là Asante (Ashanti), Fante (Fanti), Brong (Abron) và Akuapem. Cụm Akan chủ yếu nằm ở miền nam Ghana, mặc dù nhiều người nói tiếng Brong sống ở miền đông Côte d'Ivoire. Tổng số người nói tiếng địa phương và ngôn ngữ Akan lên tới hơn bảy triệu người. Các dạng viết của Asante và Akuapem (trước đây đều được coi là Twi), cũng như Fante, được phát triển vào thế kỷ 19.

Thuật ngữ Akan đôi khi được sử dụng không chính xác để chỉ các ngôn ngữ Kwa có liên quan khác nằm ở phía tây sông Volta, bao gồm Anyi, Baule và Nzema. Mặc dù những dân tộc này chia sẻ các đặc điểm văn hóa, nhưng họ không tạo thành một cụm ngôn ngữ hoặc phương ngữ duy nhất. Thuật ngữ Akan ngày càng được sử dụng bởi cả các nhà ngôn ngữ học và các cơ quan chính thức - chẳng hạn như chính phủ Ghana - để chỉ cụm phương ngữ được mô tả ở trên. Akan (phương ngữ Asante) được sử dụng như một ngôn ngữ thương mại ở nhiều vùng của Ghana, và vài triệu người sử dụng nó như một ngôn ngữ thứ hai.