Phật ngọc

Tượng Phật bằng ngọc lục bảo , tượng Phật được tạc bằng ngọc xanh và có niên đại khoảng thế kỷ 15.

Tượng Phật Ngọc ban đầu được đặt tại một ngôi chùa ở thị trấn Chiang Rai (nay thuộc miền Bắc Thái Lan) cho đến năm 1436, khi nó được chuyển đến Chiang Mai. Nó được lưu giữ ở đó cho đến khi Setthathirat I, vua của Chiang Mai và Lào, chuyển bức tượng đến thủ đô Viêng Chăn (nay thuộc Lào), vào năm 1560. Tại đây, ông đã xây dựng một ngôi chùa uy nghi để cất giữ bức tượng. Khi Vua Rama I (trị vì Xiêm [nay là Thái Lan] 1782–1809) chiếm được thị trấn Viêng Chăn, ông đã trả lại Phật Ngọc cho Thái Lan. Rama I đã thành lập Bangkok làm thủ đô của mình, và vào năm 1784, bức ảnh được đặt ở đó trong chùa Phật Ngọc.

  • Bangkok: Chùa Phật Ngọc
  • Bangkok: Chùa Phật Ngọc

Tượng Phật Ngọc có trang phục theo mùa, được thay đổi theo nghi lễ ba lần một năm.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Sheetz.