Thời đại đồ đá cũ

Thời đại đồ đá cũ , đầu thời đại đồ đồng ( qv ).

Những ngôi nhà bị bỏ hoang trong hang động ở Cappadocia, Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Đọc thêm về chủ đề này Anatolia: Thời kỳ đồ đá cũ Sự chuyển đổi từ thời kỳ đồ đá mới sang thời kỳ đồ đá cũ của quá trình tiến hóa văn hóa được cho là đã diễn ra dần dần vào cuối ...