Kinh tế bên cung

Kinh tế học trọng cung, Lý thuyết tập trung vào việc tác động đến cung lao động và hàng hóa, sử dụng việc cắt giảm thuế và cắt giảm lợi ích làm động lực để làm việc và sản xuất hàng hóa. Nó được giải thích bởi nhà kinh tế học người Mỹ Arthur Laffer (sinh năm 1940) và được thực hiện bởi Pres. Ronald Reagan vào những năm 1980. Những người ủng hộ chỉ ra sự tăng trưởng kinh tế của những năm 1980 là bằng chứng về hiệu quả của nó; những người gièm pha chỉ ra thâm hụt liên bang lớn và đầu cơ đi kèm với sự tăng trưởng đó.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Jeannette L. Nolen, Trợ lý biên tập.