Sách phác thảo

The Sketch Book , đầy đủ là The Sketch Book của Geoffrey Crayon, Gent. , tuyển tập truyện ngắn của Washington Irving, được xuất bản lần đầu vào năm 1819–20 với bảy phần riêng biệt. Hầu hết 30 phần lẻ của cuốn sách liên quan đến ấn tượng của Irving về nước Anh, nhưng sáu chương đề cập đến các chủ đề Mỹ. Trong số này, những câu chuyện “Huyền thoại về giấc ngủ sâu” và “Rip Van Winkle” được gọi là truyện ngắn đầu tiên của Mỹ, mặc dù cả hai đều là phiên bản Mỹ hóa của truyện dân gian Đức. Ngoài những câu chuyện dựa trên văn học dân gian, bộ sưu tập còn có các bản phác thảo du lịch, các bài luận văn học và phép thuật sai lạc. Sách phác thảolà một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử văn học Hoa Kỳ. Bộ sưu tập là tác phẩm đầu tiên của Mỹ đạt được thành công và phổ biến văn học quốc tế. Thành công chưa từng có của nó cho phép Irving cống hiến hết mình cho việc viết lách.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.