Thuyết giảng trên núi

Bài giảng trên núi , một bộ sưu tập Kinh thánh gồm những lời dạy tôn giáo và những câu nói đạo đức của Chúa Giê-su người Na-xa-rét, như được tìm thấy trong Ma-thi-ơ, chương 5–7. Bài giảng được gửi đến các đệ tử và đông đảo thính giả để hướng dẫn họ sống kỷ luật dựa trên luật mới của tình yêu thương, ngay cả với kẻ thù, trái ngược với luật quả báo cũ. Trong Bài giảng trên núi, người ta tìm thấy nhiều bài giảng và câu nói quen thuộc nhất của Cơ đốc giáo, bao gồm các Mối phúc và Lời cầu nguyện của Chúa ( qq.v. ).

Tiffany, Louis Comfort: Bài giảng trên núi Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi John M. Cunningham, Biên tập viên độc giả.