Giáo lý và Giao ước

Giáo lý và Giao ước , một trong bốn bộ kinh điển của đạo Mormonism, cùng với Kinh thánh, Sách Mặc môn , và Viên ngọc quý . Nó chứa đựng những tiết lộ liên tục đến năm 1844 của Joseph Smith, người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (LDS). Các ấn bản của LDS có trụ sở tại Utah và của Cộng đồng Chúa Kitô (trước đây là Các Thánh hữu Ngày Sau được Tổ chức lại, một nhà thờ do con trai của Smith là Joseph Smith III thành lập) bổ sung những tiết lộ của các chủ tịch hội thánh tương ứng của họ, những người, giống như Smith, được coi là nhà tiên tri . Phiên bản Giáo lý và Giao ước của Cộng đồng Đấng Christ bỏ qua một số tiết lộ của Smith xuất hiện trong ấn bản Utah.

Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Matt Stefon, Trợ lý biên tập viên.