The Beast in the Jungle

The Beast in the Jungle , truyện ngắn của Henry James xuất hiện lần đầu trong The Better Sort (1903). Mặc dù có tốc độ chậm, đối thoại khó hiểu và phong cách trang trí công phu quá mức, đây là một câu chuyện hồi hộp về sự tuyệt vọng, với những hình ảnh mạnh mẽ về lửa, băng và săn bắn.

“The Beast in the Jungle” liên quan đến John Marcher, một người theo chủ nghĩa vị kỷ thần kinh bị ám ảnh bởi cảm giác rình rập rằng điều gì đó khó tin sắp xảy ra với anh ta. Số phận sắp xảy ra này có một phẩm chất săn mồi, giống như "một con thú thu mình trong rừng." Với sự mong đợi và sợ hãi, Marcher không thể đáp lại tình yêu của người bạn đồng hành lâu năm của mình, May Bartram. Cô đến để xem số phận của anh ta nhưng không thể làm cho anh ta hiểu nó trước khi cô chết. Khi đến thăm mộ cô một năm sau, Marcher đột nhiên nhận ra rằng số phận khủng khiếp của anh chính là việc anh không thể hiểu được tình yêu của cô dành cho anh.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.