Shraddha

Shraddha , tiếng Phạn śrāddha , cũng đánh vần là sraddha , trong Ấn Độ giáo, một nghi lễ được thực hiện để tôn vinh tổ tiên đã khuất . Nghi thức này vừa là trách nhiệm xã hội vừa là trách nhiệm tôn giáo bắt buộc đối với tất cả nam giới theo đạo Hindu (ngoại trừ một số môn phái sannyasis hay còn gọi là tu khổ hạnh). Ở Ấn Độ, tầm quan trọng của việc sinh con trai phản ánh nhu cầu đảm bảo rằng sẽ có một hậu duệ nam để thực hiện nghi lễ shraddha sau khi một người qua đời.

Nghi thức được thực hiện cho cha, ông, cố và mẹ, bà, cố. Nó nhằm mục đích nuôi dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ các linh hồn của người chết trong cuộc hành hương của họ từ cõi thấp lên cõi cao, trước khi họ tái sinh và tái xuất hiện trên Trái đất. Các nghi thức được thực hiện từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 31 sau khi chết, tùy thuộc vào truyền thống đẳng cấp, và đều đặn sau đó. Ngày giỗ đầu tiên hàng năm được tổ chức bằng nghi lễ shraddha cho phép người đã khuất ( ngạ quỷ ) được nhận vào hội của các bậc cha chú ( pitri ).

Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Matt Stefon, Trợ lý biên tập viên.