Quý bà Macbeth

Lady Macbeth , vợ của Macbeth trong Shakespeare's Macbeth . Là một người phụ nữ mạnh mẽ, lý trí và tính toán, Lady Macbeth quyết tâm chứng kiến ​​chồng mình gạt bỏ “dòng sữa nhân ái” để thực hiện tham vọng cai trị của họ.

Một bữa tiệc trà điên cuồng.  Alice gặp March Hare và Mad Hatter trong Lewis Carroll's Câu đố Làm quen với nhân vật Hazel, Campion và General Woundwort là những con vật nào?