Naiad

Naiad , (từ tiếng Hy Lạp naiein, “chảy”), trong thần thoại Hy Lạp, một trong những nữ thần của nước chảy — suối, sông, đài phun nước, hồ. Naiads, một cách thích hợp trong mối quan hệ của họ với nước ngọt, được biểu thị là xinh đẹp, vui vẻ và nhân từ. Giống như các loại nhộng khác, chúng sống rất lâu, mặc dù không bất tử.

thần thoại.  Người Hy Lạp.  Hermes.  (Sao Thủy La Mã) Câu đố Nghiên cứu thần thoại Hy Lạp và La Mã Loại quả nào gắn liền với nhân vật thần thoại Persephone?