Peruke

Peruke , còn được gọi là Periwig , tóc giả của nam giới, đặc biệt là loại phổ biến từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19. Nó được làm bằng một mái tóc dài, thường là những lọn tóc ở hai bên và được vuốt ngược ra sau gáy.

Việc sử dụng từ peruke có lẽ đã trở nên phổ biến vào thế kỷ 16, khi việc đội tóc giả trở nên phổ biến. Vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, peruke không còn được mặc như một vật trang trí hoặc để sửa chữa những khiếm khuyết của tự nhiên mà là một đặc điểm khác biệt của trang phục, đặc biệt là sau khi vua Louis XIII của Pháp đặt ra thời trang vào năm 1624. Xem cũng tóc giả.