Thư của Phao-lô gửi tín hữu Ga-la-ti

Thư của Phao-lô gửi tín hữu Ga-la-ti , còn được gọi là Thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ga-la-ti, viết tắt là Ga-la-ti , cuốn sách thứ chín của Tân Ước, do Thánh Phao-lô Tông đồ viết cho các nhà thờ Cơ đốc giáo (vị trí chính xác không chắc chắn) đã bị làm phiền bởi một Phán đoán phái. Phao-lô có lẽ đã viết thư từ Ê-phê-sô khoảng năm 53–54 cho một hội thánh mà ông đã thành lập trong lãnh thổ Galatia, thuộc Tiểu Á, mặc dù vẫn chưa chắc chắn về niên đại của bức thư.

Kinh thánh Gutenberg Đọc thêm về chủ đề này Văn học kinh thánh: Thư của Phao-lô gửi người Ga-la-ti Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti là một bức thư mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết đề cập đến một câu hỏi rất cụ thể: mối quan hệ của các Cơ đốc nhân Do Thái ...

Các thành viên của phe Do Thái dạy rằng những người cải đạo theo đạo Cơ đốc có nghĩa vụ tuân theo phép cắt bì và các quy định khác của Luật pháp Môi-se. Họ phủ nhận những tuyên bố của Phao-lô ngược lại bằng cách phủ nhận tính hợp pháp của sự kêu gọi làm sứ đồ của ông. Khi bác bỏ, Phao-lô mạnh mẽ bảo vệ chứng chỉ của mình như một sứ đồ thực sự của Chúa Giê-su Christ và cung cấp thông tin tự truyện quan trọng trong quá trình này.

Trong thư, Phao-lô khẳng định lại lời dạy trước đây của mình rằng Luật Pháp Môi-se đã lỗi thời và việc quay trở lại với các tập tục của người Do Thái do đó sẽ bị thoái trào. Mặc dù các Cơ đốc nhân có một sự tự do mới, nhưng họ không có quyền phạm tội; đúng hơn, họ có trách nhiệm phải sống phù hợp với Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Melissa Petruzzello, Trợ lý biên tập viên.