Rùa giả

Mock Turtle , nhân vật hư cấu tự mô tả mình là “thứ súp rùa giả được làm từ đó,” trong Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên (1865) của Lewis Carroll .

Một bữa tiệc trà điên cuồng.  Alice gặp March Hare và Mad Hatter trong Lewis Carroll'sCâu đố Làm quen với nhân vật Trong tiểu thuyết Moby-Dick của Herman Melville , chân của thuyền trưởng Ahab được làm bằng gì? Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.