Ngôn ngữ người Kurd

Ngôn ngữ người Kurd, một ngôn ngữ Tây Iran, một trong những ngôn ngữ Ấn-Iran, chủ yếu được nói ở Kurdistan. Nó được xếp hạng là ngôn ngữ Iran lớn thứ ba, sau tiếng Ba Tư và Pashto, và có nhiều phương ngữ. Nó được cho là được nói bởi khoảng 20–40 triệu người. Có ba nhóm phương ngữ chính. Tiếng Kurd phía Bắc — nói từ Mosul, Iraq, đến Caucasus — được gọi là Kurmānjī; ở Thổ Nhĩ Kỳ, các ký tự Latinh được sử dụng dưới dạng chữ viết. Tiếng Kurd miền Trung, được gọi là Sōrāni, nổi lên như một hình thức văn học chính của người Kurd. Nó được nói trong một khu vực rộng lớn trải dài từ Orūmīyeh, Iran, đến vùng hạ lưu của Kurdistan truyền thống ở Iraq. Nó thường được viết bằng hệ thống chữ Ba Tư-Ả Rập đã được sửa đổi, mặc dù chữ viết Latinh ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Tiếng Kurd miền Nam, còn được gọi là Pehlewani, bao gồm một số phương ngữ ít được nghiên cứu.

Biển báo dừng và cấm đỗ xe bằng tiếng Pháp và tiếng AnhCâu đố Ngôn ngữ chính thức: Sự thật hay hư cấu? Tiếng Pháp và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Canada. Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.