Trung bình

Trung bình , trong thuyết huyền bí, một người được cho là có thể tiếp xúc với thế giới của các linh hồn, đặc biệt khi ở trong trạng thái xuất thần. Một phương tiện theo thuyết duy linh là nhân vật trung tâm trong quá trình séance ( qv ) và đôi khi cần sự hỗ trợ của một sự đi giữa vô hình hoặc sự kiểm soát. Trong một buổi nói chuyện, những giọng nói quái gở được cho là nói, trực tiếp hoặc qua phương tiện. Vật chất của một linh hồn dị dạng hoặc một bộ phận cụ thể của cơ thể người có thể được cho là hình thành từ một chất nhớt, bí ẩn được gọi là ectoplasm toát ra từ cơ thể của vật trung gian và sau đó biến mất bằng cách quay trở lại nguồn gốc của nó. Đôi khi phương tiện, hoặc một đối tượng vật chất, dường như lơ lửng trong không khí (bay lên).