Ophite

Ophite , (từ ophis Hy Lạp ,"Serpent"), thành viên của bất kỳ giáo phái Ngộ đạo nào phát triển mạnh mẽ ở Đế chế La Mã trong suốt thế kỷ thứ 2 và trong vài thế kỷ sau đó. Một loạt các giáo phái Ngộ đạo, chẳng hạn như Naassenes và Cainites, được bao gồm dưới tên gọi Ophites. Niềm tin của các giáo phái này khác nhau theo nhiều cách khác nhau, nhưng trung tâm của tất cả đều là thần học nhị nguyên phản đối Đấng Tối cao thuần túy về mặt tâm linh, Đấng vừa là nguồn gốc của quá trình vũ trụ vừa là điều tốt đẹp nhất, đối với một thế giới vật chất hỗn loạn và xấu xa. Đối với Ophites, tình thế tiến thoái lưỡng nan của con người là kết quả của việc anh ta là một hỗn hợp của những yếu tố vật chất và tinh thần xung đột này. Chỉ có gnosis, kiến ​​thức bí truyền về thiện và ác, mới có thể cứu chuộc con người khỏi những ràng buộc của vật chất và làm cho anh ta nhận thức về Thiên Chúa vô danh là nguồn gốc thực sự của tất cả chúng sinh.

Người Ophite coi Đức Giê-hô-va trong Cựu ước chỉ là một á thần, hoặc vị thần cấp dưới đã tạo ra thế giới vật chất. Họ đặc biệt coi trọng con rắn trong sách Sáng thế ký trong Kinh thánh vì nó đã giúp con người có được kiến ​​thức quan trọng về điều thiện và điều ác mà Đức Giê-hô-va đã giấu giếm họ. Theo đó, con rắn là người giải phóng thực sự cho nhân loại kể từ lần đầu tiên nó dạy con người nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va và tìm kiếm sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thật, chưa được biết đến. Những người Ophite còn coi Đấng Christ là một đấng hoàn toàn thuộc linh, người thông qua sự kết hợp của mình với người đàn ông mà Chúa Giê-su đã dạy về thuật cứu độ.