Louis

Louis , còn được gọi là Louis D'or , đồng tiền vàng được lưu hành ở Pháp trước Cách mạng. Đồng franc ( qv ) và livre là những đồng xu bạc đã giảm giá trị đến mức đến năm 1740 cần phải có những đồng xu có mệnh giá lớn hơn. Do đó, các vị vua Pháp đã đánh đồng tiền vàng và được gọi theo tên của họ là Louis, hoặc louis d'or ("Louis vàng"). Sau Cách mạng, Napoléon tiếp tục thực hành nhưng gọi các đồng tiền là "napoleon." Chúng có giá trị là 20 franc.