Tu viện

Tu viện , cộng đồng địa phương hoặc nơi cư trú của một dòng tu, đặc biệt là một dòng tu nữ. Xem tu viện.

tu việnLối vào phía Bắc của Tu viện Westminster, London.Đọc thêm về chủ đề này tu viện… các tòa nhà chứa một tu viện hoặc tu viện, tập trung vào một nhà thờ hoặc nhà thờ của tu viện, và dưới sự chỉ đạo của một tu viện trưởng hoặc viện trưởng. Trong ... Bài viết này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Amy Tikkanen, Giám đốc sửa lỗi.