Lực lượng đặc nhiệm LGBTQ quốc gia

Lực lượng đặc nhiệm LGBTQ quốc gia , tên gọi là Lực lượng đặc nhiệm , trước đây là Lực lượng đặc nhiệm đồng tính quốc gia (1973–85)Lực lượng đặc nhiệm đồng tính nam và đồng tính nữ quốc gia (1985–2014) , tổ chức phi chính phủ của Mỹ được thành lập vào năm 1973 ủng hộ quyền công dân của đồng tính nữ, đồng tính nam, cá nhân song tính, chuyển giới và đồng tính (LGBTQ). Đây là tổ chức phi lợi nhuận cấp quốc gia đầu tiên như vậy, và nó huy động việc đào tạo cấp nhà nước cho các nhà tổ chức, nhà hoạt động và thành viên cộng đồng LGBTQ.

Lực lượng Đặc nhiệm LGBTQ Quốc gia đã là công cụ để đạt được các quyền chính trị và pháp lý cho những người LGBTQ. Tổ chức này đã vận động để xóa bỏ đồng tính luyến ái như một loại rối loạn tâm thần vào những năm 1970. Trong cùng khoảng thời gian đó, nó đã khuyến khích Đảng Dân chủ xem xét các quyền dân sự và con người của cộng đồng người đồng tính. Trong những năm 1980, Lực lượng Đặc nhiệm đóng một vai trò quan trọng trong việc gây sức ép buộc các nhà lập pháp quốc gia giải quyết cuộc khủng hoảng gia tăng của HIV / AIDS. Năm 1984, tổ chức này đã ban hành báo cáo mở rộng đầu tiên về tội ác thù hận nhắm vào cộng đồng người đồng tính, ghi lại các tài liệu chống nạn nhân đồng tính và bạo lực. Là một tổ chức thành viên sáng lập của Dự án Tự do Quân sự, Lực lượng Đặc nhiệm đã giúp thiết lập khuôn khổ cho cuộc tranh luận năm 1993 về những người đồng tính phục vụ trong quân đội.

Trước Obergefell v. HodgesQuyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào năm 2015, nhóm này đã đóng vai trò then chốt trong việc đào tạo các nhà hoạt động cấp tiểu bang và địa phương trong các chiến lược tổ chức cộng đồng nhằm hỗ trợ luật pháp tiểu bang cho phép người LGBTQ kết hôn. Tổ chức này cũng thành lập Dự án Quyền công dân cho Người chuyển giới, ủng hộ luật pháp ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương cấm phân biệt đối xử theo các giới tính và biểu hiện. Lực lượng Đặc nhiệm khuyến khích các nhà tổ chức và các nhà hoạt động cấp cơ sở thông qua hội nghị Tạo ra Thay đổi hàng năm, thu hút những người tham dự từ tất cả các vùng của Hoa Kỳ. Viện Tổ chức Người da màu được tổ chức một ngày trước hội nghị Tạo thay đổi. Thông qua bể tư vấn của Viện Chính sách, Nhóm đặc nhiệm tài trợ cho việc phân tích và nghiên cứu các vấn đề quan trọng đối với cuộc sống của các cá nhân và gia đình LGBTQ.Trụ sở chính của tổ chức ở thành phố New York.