Hội đồng Ấn Độ

Council of the Indies , Spanish Consejo De Indias , cơ quan quản lý tối cao các thuộc địa của Tây Ban Nha ở Mỹ (1524–1834). Bao gồm từ 6 đến 10 ủy viên hội đồng do nhà vua bổ nhiệm, hội đồng chuẩn bị và ban hành tất cả luật pháp quản lý các thuộc địa nhân danh nhà vua, phê duyệt tất cả các hành vi và chi tiêu quan trọng của các quan chức thuộc địa, và hoạt động như một tòa án cuối cùng trong các bộ dân sự bị kháng cáo từ các tòa án thuộc địa. Nó đã mất đi nhiều tầm quan trọng trong thế kỷ 18.

Cung điện Hòa bình (Vredespaleis) ở The Hague, Hà Lan. Tòa án Công lý Quốc tế (cơ quan tư pháp của Liên Hợp Quốc), Học viện Luật Quốc tế La Hay, Thư viện Cung điện Hòa bình, Andrew Carnegie giúp thanh toán choCác tổ chức thế giới đố: Sự thật hay hư cấu? Tổ chức Y tế Thế giới là một cơ quan chuyên môn của chính phủ Hoa Kỳ.