Ngôn ngữ Iroquoian

Các ngôn ngữ Iroquoian , họ gồm khoảng 16 ngôn ngữ thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ được nói một cách bản địa xung quanh phía đông Great Lakes và ở một số bang của Trung Đại Tây Dương và miền Nam. Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga và Seneca, tất cả đều được nói ban đầu ở New York, cùng với tiếng Tuscarora (ban đầu được nói ở Bắc Carolina) và Cherokee (ban đầu được nói ở miền Nam Appalachians), vẫn được nói. Không có người bản ngữ nào được biết đến với các ngôn ngữ Iroquoian khác, một số đã tuyệt chủng từ lâu. Ngoại trừ Huron và Wyandot, các ngôn ngữ đã tuyệt chủng được ghi chép lại rất ít. Các ngôn ngữ Iroquoian rất đáng chú ý vì sự phức tạp về ngữ pháp của chúng. Phần lớn nội dung ngữ nghĩa của một câu được ràng buộc xung quanh cơ sở lời nói, do đó, một từ rất dài có thể tạo thành một phát ngôn khá phức tạp.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Kathleen Kuiper, Biên tập viên cao cấp.