Rwanda

Rwanda , còn được đánh vần là Ruanda , các dân tộc của Cộng hòa Rwanda nói một ngôn ngữ Bantu xen kẽ được gọi là Rwanda (còn được gọi là Kinyarwanda). Người Rwanda được chia thành hai nhóm chính: người Hutu, theo truyền thống là nông dân; và người Tutsi, theo truyền thống chăn nuôi gia súc. Một nhóm nhỏ thứ ba, Pygmy Twa, là những thợ săn và thợ gốm. Ngôn ngữ Rwanda có thể hiểu được lẫn nhau với Rundi, ngôn ngữ này được nói ở Burundi. Các dân tộc Rwanda sống tị nạn ở Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania và Uganda. Hơn 12 triệu người nói ngôn ngữ Rwanda.

Xa.  Ethiopia.  Gia súc di chuyển về phía hồ Abhebad ở Afar, Ethiopia.Câu hỏi Điểm đến Châu Phi: Sự thật hay hư cấu? Điểm cực bắc của châu Phi xa hơn về phía bắc so với điểm cực nam của châu Âu. Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Amy McKenna, Biên tập viên cao cấp.