Triều đại

Triều đại , một gia đình hoặc dòng họ cai trị, sự kế thừa các chủ quyền của một quốc gia thuộc về một gia đình duy nhất hoặc nguồn gốc của họ từ một tổ tiên chung (tiếng Hy Lạp dynadeia , "chủ quyền").

House of Plantagenet

Thuật ngữ này đặc biệt được sử dụng trong lịch sử Ai Cập cổ đại như một phương tiện thuận tiện để sắp xếp niên đại.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Michael Ray, Biên tập viên.