Barrow

Barrow , ở Anh, nơi chôn cất cổ đại được bao phủ bởi một gò đất lớn. Ở Scotland, Ireland và Wales, thuật ngữ tương đương là cairn . Barrows được xây dựng ở Anh từ thời đồ đá mới ( khoảng 4000 năm trước Công nguyên) cho đến cuối thời kỳ tiền Cơ đốc giáo ( khoảng 600 năm). Những bãi đất trống của thời kỳ đồ đá mới dài và chứa các thành viên khác nhau của một gia đình hoặc thị tộc, trong khi những thành viên của thời kỳ đồ đồng sớm ( c.1900 bc) có hình tròn và được sử dụng để chôn cất một cá nhân quan trọng duy nhất, có thể là tù trưởng hoặc thủ lĩnh thị tộc. Các thi thể được đặt trong những căn hầm bằng đá hoặc gỗ, trên đó chất thành đống đất lớn. Cả hai loại mỏ này tiếp tục được sử dụng ở Anh cho đến khi Cơ đốc giáo ra đời. Các trang web của họ phổ biến nhất ở hạt Wiltshire.

xà lan Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Amy Tikkanen, Giám đốc Sửa chữa.