Moroni

Moroni , theo sự dạy dỗ của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, một thiên thần hoặc đấng sống lại đã hiện ra với Joseph Smith vào ngày 21 tháng 9 năm 1823, để thông báo cho ông rằng ông đã được chọn để khôi phục lại nhà thờ của Đức Chúa Trời trên đất. Bốn năm sau, Smith cố tình nhận được những chiếc đĩa vàng từ Moroni, người, người cuối cùng trong số các nhà tiên tri cổ đại, đã chôn cất chúng trong một ngọn đồi tên là Cumorah (gần Palmyra, New York) khoảng 14 thế kỷ trước. Trên những tấm bảng đó có viết lịch sử và những lời dạy về các nhà tiên tri và dân tộc Mỹ cổ đại; đó là kiến ​​thức mà Smith đã ghi lại trong Sách Mặc Môn ( xem Mặc Môn, Sách Mặc Môn), được nhà thờ Mặc Môn chấp nhận như một quyển kinh thánh.

Joseph Smith và Moroni Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Amy Tikkanen, Giám đốc Sửa chữa.