Siêu tiện lợi

Siêu tiện lợiTrong triết học, mối quan hệ bất đối xứng của sự phụ thuộc bản thể học giữ giữa hai tập hợp các thuộc tính nói chung khác nhau (ví dụ, thuộc tính tinh thần và vật lý) nếu và chỉ khi mọi thay đổi trong các thuộc tính của một đối tượng thuộc tập đầu tiên - các thuộc tính siêu cấp - đòi hỏi và do sự thay đổi thuộc tính thuộc tập thứ hai (thuộc tính cơ sở). Tính siêu tiện thường được các triết gia muốn đề cao chủ nghĩa vật chất hấp dẫn trong khi bác bỏ lý thuyết đồng nhất: Mặc dù có thể không thể đồng nhất các thuộc tính tinh thần với các đặc tính vật chất theo kiểu một đối một, nhưng các đặc tính tinh thần vẫn có thể phát triển vượt trội, và do đó nền tảng, tính chất vật lý. Vì vậy, không có hai thứ giống nhau về thể chất có thể khác nhau về tinh thần (hoặc tâm lý),và các thuộc tính tinh thần của một chúng sinh sẽ được xác định bởi các đặc tính vật chất của nó.

Bài báo này đã được sửa đổi và cập nhật gần đây nhất bởi Brian Duignan, Biên tập viên cấp cao.